CKV
 
 

Als je vervolgens van een laag verf wilt weten wanneer hij ongeveer is aangebracht, kan dat door te kijken welk pigment het is en op te zoeken vanaf wanneer dit pigment wordt gebruikt. Uitzoeken welk pigment iets is, kan bijvoorbeeld door microchemie. Mijn tante en ik hebben uitgezocht wat voor pigment iets was waarvan we vermoeden dat het azuriet was.

 

Nu wordt het een beetje chemisch allemaal...

Azuriet is kopercarbonaat. Carbonaat kun je aantonen met zoutzuur. We hebben op een objectglaasje een druppel zoutzuur en een beetje pigment gelegd.

Van dit pigment hebben we een beetje in het zoutzuur gedaan.  Rondom het pigment zag je kleine bubbeltjes.

Even later loste het pigment helemaal opEr zit dus inderdaad carbonaat in het pigment. Omdat het pigment ook nog een ander carbonaat dan kopercarbonaat  zou kunnen zijn moesten we ook nog uitzoeken of er koper in het pigment zit. Koper kun je aantonen met Zoutzuur en K₄Fe [CN₆].Op hetzelfde objectglaasje hebben we nu aan de andere kant van het pigment een druppel zoutzuur een en een druppel K₄Fe [CN₆] gedaan.


Van het pigment hebben we een beetje in de druppel K₄Fe [CN₆] gesleept en daarna de druppel zoutzuur naar de andere druppel gesleept


Je zag rondom het pigment een bruine reactie kleur ontstaan. Er zit dus inderdaad koper in het pigment.