Hiernaast zie je het product van mijn inspanningen, of beter, van die van mijn vader. Hij schilderde in 1939 een portret van jonkheer Nahuys, destijds de burgervader van de gemeente Doesburg. Het was een geschenk van de ‘Doesburgse Markt Vereeniging’ en de aanleiding hiertoe was diens 25-jarig ambtsjubileum. (gebruik de pijltjes om alle foto’s te zien)

Van de onthulling had mijn vader enkele foto’s bewaard en een artikeltje uit de

Doesburgse Courant, waarin het volgende:

Kort filmpje>>>