JanMac.nl

Lesmateriaal

 

Vanuit mijn ervaring als docent beeldend kan ik het niet laten om hier een aantal keramieklessen te publiceren. Naast resultaten van lessen vind je ook een aantal bijbehorende lesbrieven. Zie de resultaten als inspiratiebron en download de lesbrieven wanneer je de opbouw van de lessen wilt weten. Voor vragen of opmerkingen klik je uiterst rechtsonder.

Dit werkstuk is er een uit de lessenserie ‘lichtobjecten’, gegeven aan V6 2006-7. De materiaalkeuze was hierbij vrij. Het hiernaast staande, uit grove chamotteklei gemaakte werkstuk werd voorzien van oxydes en glazuur. Om andere werkstukken van deze opdracht te bekijken, klik je hier.

De lesbrief, die overigens niet specifiek op keramiek was gericht, kun je hier downloaden.

Ook hier gaat het om ‘lichtobjecten’ van eindexamenleerlingen V6 uit 2008. In deze klas werd ook hevig geëxperimenteerd met een grote variatie aan materialen. Om alle resultaten van deze opdracht te bekijken, klik je hier.

De klas waarin dit gietkleiwerkstuk is gemaakt, heeft zich bezig gehouden met een keramisch monster, geïnspireerd op ‘Het Grote Gebeuren’ van Belcampo. Twee leerlingen wilden graag met gietklei werken en zij wierpen zich op heel iets anders. Om hun werk te bekijken klik je hier.

Een pdf naar aanleiding van geometrische keramiek onderzoek staat hier en de uitwerking van een vormstudie door een zeer getalenteerde leerling staat hier.

En dit is een van de kleimonsters zoals hierboven genoemd. De leerlingen van V6 uit 2008 poseren terecht vol trots bij hun werk. Van deze keramiekstudie of van een heuse installatie maakten ze een flyer en die kun je hier bekijken. De pdf over ‘Keramisch fantasiebeest kun je hier downloaden. De klas deed gezamenijk een glazuuronderzoek. De bijbehorende pdf staat hier.

Heel veel plezier hebben we in de tweede klas beleefd tijdens het werken aan een kleireliëf van grove chamotteklei. Tijdens de voorbereiding maakten de leerlingen verschillende schetsen en probeerden ze allerlei verschillende texturen uit in klei. De resultaten staan op deze pagina. De lesbrief die leidde tot het kleireliëf vind je hier.

Aan ‘koppen in grove chamotteklei’ ging een heel proces vooraf. Dit was een opdracht voor de derde klas havo/vwo. Eerst kregen de leerlingen oefeningetjes om verschillende expressies van een gezicht uit te drukken. Dit gebeurde met zwart en wit papier. Daarna kwam de klei.

De resultaten kun je hier en hier vinden. Dit is een pdf van de opdracht.

‘De huid van klei’ was het uitgangspunt voor een groot aantal experimenten met klei en met glazuur. De resultaten die je hier kunt bekijken, zijn van een VWO5-klas 2005-2006.

In de bovenbouw hielden we ons af en toe bezig met het maken van mallen. Deze gipsen vormen kun je gebruiken om gietklei in te gieten of stukjes klei in te drukken. Op deze wijze kun je dingen maken die heel moeilijk te boetseren zijn. We maakten mallen van een gezicht, een hand of voet, van een schoen of van een vorm die geconstrueerd was in polystyreen of karton. Dat karton werd tevoren gelakt om schade door het vocht van de gips tegen te gaan.

Deze pagina geeft naast boetseerwerk ook een beeld van wat er zo allemaal werd gemaakt ruim tien jaar voordat we overschakelden naar beeldende vorming. Je ziet gietwerk, handvormen, rakuglazuur, het bekende autootje van karton, geometrische lichtobjecten en boetseeroefeningen waarbij de eigen schoen of boekentas als model diende. Klik!

Enne, we hadden ooit ook nog een geweldige workshop van Edith Madou!

Een plastische vormstudie is de laatste die ik gedaan heb met eindexamenleerlingen beeldend in V5, maart 2010. Met schetsen en kleine proefmodelletjes werd eerst een idee ontwikkeld en dat is later groot uitgevoerd. Voor het bakken werd de vorm deels uitgehold.

Je kunt dit werk hier uitgebreid bekijken.

Een hoogtepunt op keramisch gebied was ongetwijfeld de lessenreeks met V5 in schooljaar 2008-2009. Deze leerlingen hebben geëxperimenteerd met klei en gips, gietklei, oxydes en kleurpigmenten dat het een lieve lust was.

Ook deze klas ontwierp digitaal een flyer. Voor de flyer maakten we tijdens de voorafgaande lessen voortdurend foto’s van zowel de experimenten als van de eindresultaten. Na enkele lessen over pagina-opmaak gingen de leerlingen digitaal grafisch aan de slag. De foto’s zijn ook erg geschikt als inspiratiebron voor eigen keramische experimenten Klik. De flyers waarin de 5VWO-ers hun ervaringen tijdens het keramisch onderzoek beschrijven, kun je hier bekijken.

Tenslotte: Hoe je een eenvoudige mal voor gietklei maakt staat in deze pdf.