Deze site is om te laten zien dat we naast de digitale ook de ambachtelijk grafiek een beetje onder de knie kregen. In de laatste periode van het schooljaar hebben we ons onledig gehouden met het etsen van een insect. Sommigen hebben in de allerlaatste les zelfs een aquatint gemaakt.

 
Bij het afscheid van een bijzonder klasje:
V6-CKV3 beeldend 2006