Schetsen

     et moeilijkst blijft het tekenen van een ▶︎ ellips. Wanneer je eerst een ruit tekent op de plek waar het wiel moet komen, wordt het iets eenvoudiger. Ook moet je weten waar de as van het wiel loopt. Dat is de langste lijn in deze tekening.

De grootste doorsnede van de ellips ligt op de lijn die je haaks kunt tekenen op de as. Deze lijn maakt een echte hoek van 90º met de as van het wiel. Huh?????

Lees die zin nog maar eens rustig over. Best wel iets voor techno-nerds.

Vraag je docent maar of hij dit wil uitleggen.

Rechts zie je een compleet treintje vanuit ▶︎ verschillende aanzichten. Kijk maar eens of je er iets mee kunt.

Een tekening van oud-brugklasser Steffie

H

Niet huilen als het niet gelijk lukt. Rembrandt schetste heel veel, maar zelfs hij kon echt geen treintje tekenen!