Als voormalig docent beeldend mocht ik nog een keer mee naar Insel Hombroich om onze eindexamenleerlingen bij hun teken- en schildertentamen bezig te zien. Hierbij een kort verslag van deze mooie zonnige dag, verrijkt met ter plekke ingestudeerde zang.

gemaakt op een fruitcomputer

Omdat deze film nogal omvangrijk is (±50MB), heb ik de grootte ervan helaas tot postzegelformaat moeten beperken.
Voor het afspelen is Quicktime van Apple nodig

Insel Hombroich 2011