Eindexamenleerlingen 1986

Het grootste probleem bij het maken van een foto van net gediplomeerden was om hen allemaal tegelijk naar de camera te laten kijken. Om die reden maakte ik meestal een hele serie in de hoop dat de meesten er goed op zouden staan. Om aandacht én vrolijke gezichten op de foto te krijgen, moest ik als fotograaf de meest vreemde capriolen uithalen. Bij de laatste opname hadden de meesten wel in de gaten dat ik een foto aan het maken was.

gemaakt op een fruitcomputer