Eindexamenleerlingen 1988-1989

Het grootste probleem bij het maken van een foto van net gediplomeerden was om hen allemaal tegelijk naar de camera te laten kijken. Om die reden maakte ik meestal een hele serie in de hoop dat de meesten er goed op zouden staan. Om aandacht én vrolijke gezichten op de foto te krijgen, moest ik als fotograaf de meest vreemde capriolen uithalen. Achteraf bezien valt het resultaat eigenlijk best nog wel mee.

gemaakt op een fruitcomputer