Werkcollege WOI
 
 

Nadat de V4-leerlingen op 23 oktober 2008 van mevrouw Jörder een uitgebreide inleiding over WOI hadden gehad, was het nu tijd voor diverse werkcolleges. Je ziet hier indrukken van de werkzaamheden bij Beeldende Vorming. De opdracht luidde: maak een reliëf-situatie waarin je een loopgraaf verbeeldt. De ondergrond is van gips en de slachtoffers, de soldaten werden geboetseerd.