leerlingenimprovisatie 1

 
 

Ook verschillende leerlingen uit H4 werden uitgenodigd om hun theatertalenten te laten zien. Uit het filmpje hiernaast blijkt dat ze niet onder deden voor de professionals.

Naast de opdracht ‘stel je wint 12 miljoen’ was er een extra spelopgave. In de theateropleidingen wordt vaak uitgegaan van karaktertypen die aangeduid worden door de oerfenomenen lucht, vuur, water en aarde. Water staat voor een persoon die heftig emotioneel reageert en in de uitbeelding daarvan slaagde Dirk Kuiling uitstekend, gezien de hevige bijval van alle aanwezigen.

 

Stel, je wint 12 miljoen (1)

enkele foto’s...

een filmpje...

...en, jawel nog een.

samenzang