Perspectief


Het heeft heel lang geduurd voordat schilders het schilderen van ruimte beheersten. Pas in de tijd van de Renaissance (rond 1400) beginnen ze op een wetenschappelijke manier te onderzoeken hoe je ruimte op een plat vlak kunt weergeven. Ze ontdekken de regels van het perspectief.

Schilders gebruikten een horizon en een vluchtpunt waar de vluchtlijnen naartoe lopen.


Ook de schilder Rafaël (1483 - 1520) paste perspectief toe. Op het plaatje zie je hoe Rafaël dacht dat een school uit de tijd van de Grieken eruit zag. Dit is een typisch onderwerp voor schilders uit de Renaissance. Kunstenaars en wetenschappers uit de Renaissance kregen interesse in de tijd die lang voor hen lag. Door ruïnes en geschriften van de Grieken en Romeinen te bestuderen, kregen ze een indruk van de oude tijden.

Ruimte